duminică, 28 august 2016

Un artiste hollandais

       (L’histoire d’une rencontre) 
 
  -I-
 
 
Il entra dans la salle  
Et la lumière transperça les baies.  
Un long frisson glissa entre
Sa respiration et les nuages.
 
Ses pas répandaient l’évasion en gouttes
A l’odeur de grands espaces.
J’ai vu les racines lointaines de son pays
Que je n’ai jamais visité
Envelopper abondamment le public
Comme des franges de pluie:
J’ai appris, ainsi, qu’il venait d’une grande nation-
Une seule personne suffit pour porter un pays.  
 
Ses pas étaient d’une autre époque, où les hommes
Avaient encore le regard possessif
Et les femmes purifiaient leurs sentiments
Par le philtre de l’attente avant de faire tomber
Le fruit mûr de l’amour. Une autre époque.
 
Ses pas me troublaient. Et ce regard
Qui creusait toujours au loin comme on perce un mur.  
Il venait de la ville au plus grand port maritime du monde
Et j’étais si démunie.
Depuis que la Moldavie a perdu l’accès à la mer en 1940
Mon âme risque, à tout moment, de mourir assoiffée près d’un puits.         
 
Il me tendit la main pour faire connaissance,
La lumière se mit à dansait follement à travers les murs-    
Un long fil d’eau me traversa le dos, glissant
Entre sa respiration et les nuages. 
 
 
-II-
 
Impondérables pas d’artiste. Fuite et enracinement
En un seul état d’âme.  
S’éloigner serait peut-être le dernier don,
La délivrance ultime, avant le départ.    
 
 L’art nous rend libres et légers,  
 Aussi nus que la lumière crue
 Des mouvements en éclats,
Aussi purs que les grandes évasions.
 
 
 
- III-
 
La desinvolture des pas reliait l’espace
Aux racines profondes de la terre,
L’âme en tissu de soie démesurée
Effleurait les objets autour, leur donnant
De nouvelles formes, assez de sang pour ça.
 
Et la peur du vide reprenait, mais il existe
Toujours une force brûlante pour nous tirer
Des profondeurs et nous déposer quelque part
Sur les cimes d’une pensée ou d’une branche d’arbres.
 
Les silences, des falaises flottantes
A la surface, comme des crocs luisants,  
Enseignent à vivre dans la présence
D’une absence en mouvement.
 
Le voir passer à côté sans qu’il soit là.
Tout comme savancer dans la vie
Sans en être submergé,
Pour rester vivant.  

duminică, 21 august 2016

Unique

Each day is different, like the glint of a precious stone-
Tomorrow will be different from the way I see it today.
From afar coral shines among them all,
Phosphorescent in the bottom of the sea, where
The clueless diving suits keep arriving.
 
When I meet his gaze, I dive into the depths;
The abysses come closer in space for the first time,
Faults are joined, wounds regenerate,
Suture stitches vanish in the healing-
We become a whole.
 
My heart beats fast, like when I am
At the sea shore, my blood transforms,
Through my veins sea water ink runs,
Everything I touch becomes the flight of birds,
Everything I breathe is the movement of waves.
 
In his eyes books succeed as ships in the water,
I never tire of turning the pages:
We have met on the same read pages, it’s easy
To see how each dive raises feelings,
Like each ship anchors in our souls.  
 
I have stopped in mid-water, what’s the course?
His path traces mine, the vital conditions.
How many lives may man have, how many deaths and loves?
A great ship pulls our hearts filled
With renewed harmony- the world’s ship.
 
 
 
              (Translation in English by Laura Chalar, Uruguay)   

marți, 16 august 2016

Scrânciob pe mare

(Fragment)
1
 
Am auzit de la mii de kilometri foşnind un copac.
Mi-am făcut în grabă valiza
Şi-am venit la copacul din apă-
Văzui un scrânciob pe mare.  
 
Cu piciorul stâng îndoit, de cel drept sprijinindu-mi barba,
Stau tăcută ca la masa lui Brâncuşi
în scrânciobul legat de coloana infinitului, 
încleiată de el ca un melc după ploaie de peretele umed.
 
Atârn sus şi freamăt în ritmul valurilor abrupte
vocile celor care au trecut pe-aici în fugă,
vocile celor care au plecat
şi nu s-au mai întors.
 
Atârn sus legată de cer. Coloana infinitului
își continuă drumul, iar zborul este limitat.
Inima mea cristal milenar
pe apa Mediteranei.
 
 
Un columpio sobre el mar

    (fragmento)
                      1

Escuché a miles de kilómetros balancearse un árbol.
Preparé rápidamente mi maleta,  
llegué hasta el árbol del agua-
y vi un columpio sobre el mar.  

Con la pierna izquierda doblada,
y el mentón apoyado sobre la derecha,
me fui quedando silenciosa como frente en la Mesa de Brâncuşi
sobre el columpio sujeto a la Columna del Infinito
pegada a él como un caracol después de la lluvia
sobre la pared húmeda.

Suspendida por encima,
me muevo al ritmo de las olas abruptas
en las voces de los que han pasado por aquí en fuga,
las voces de los que se fueron y ya no regresaron.

Suspendida encima,
ligada al cielo,
la Columna del Infinito sigue su camino
y el vuelo es limitado.

Mi corazón, cristal milenario sobre las aguas del Mediterráneo.

2Sunt născută pe un pământ
cu centrul în miezul periferiei-
de când a fost tăiat în două-
aisberg răzleţ pe Marea Neagră.

Acolo libertatea a fost  scoasă la licitaţie,
Dreptul la cuvânt dat pe credit în sticluţe,
Iar stăpânii sticluţelor în lipsă de stropi
Gândeau în locul nostru.

Cât trăgeam aer să-mi umplu suficient plămânii
cuvintele ca solzii s-au prins de trup, astfel
la diferite etape ale vieţii, ca să respir normal,
am crescut cu mai multe limbi materne.

E un pământ cu aburi de frică, 
cuvintele rostite sunt
furuncule crescute la genunchi,
ca să putem merge târându-ne.

Acolo o rândunică face primăvara,
tăcerea prelungeşte zilele,
picăturile ploii adaugă apa potabilă,
cuvintele „vise”şi „vize”sunt păsări identice,

unde bărbaţi merg cu umerii legănaţi
de povara istoriei şi de lipsa ei,
iar femei care gândesc interesează
când sunt celibatare
astfel nu stârnesc întrebări,

presiunile creează echilibrul
iar societatea, pentru a rezista,
caută să te creeze după chipul
şi asemănarea ei

și-atunci singura presiune pe care
am acceptat s-o învăţ
e presiunea apei.
Nací en un país 
con el centro en mitad de una periferia,
desde que fue cortado en dos-
iceberg errante sobre el Mar Negro. 

Allí la libertad fue subastada, 
el derecho a la palabra dado en porciones,
y sus dueños, a falta de gotas,
pensaban en lugar nuestro.  

Cada vez que aspiraba aire para henchirme los pulmones 
las palabras como escamas se me pegaban al cuerpo,
por eso, en distintas épocas,
para poder respirar,  
crecí con varias lenguas maternas. 

Entre espasmos de miedo, es una tierra  
donde las palabras dichas son forúnculos
crecidos en las rodillas,
para poder marchar gateando

Allí una golondrina compone el verano
el silencio prolonga los días
las gotas de lluvia son todo el agua potable
las palabras visa y vida son pájaros idénticos,

los hombres caminan balanceando los hombros
por el peso de la historia y de la falta de historia
mientras las mujeres que piensan
solo son interesantes cuando están acompañadas   
porque no suscitan preguntas

las presiones crean el equilibrio,
y, para resistir,
la sociedad busca crearte
a su imagen y semejanza;

yo, en cambio, la única presión
que acepto aprender
es la presión del agua.

3Sângele e o pasăre adormită
în rana caldă a zorilor;
se trezește potolindu-și setea cu fuga
în picăturile zborului nesecat.

Memoria de plumb pe aripile larg întinse
descuie cu ochii ei adânci lacătele grele:
în apele subterane ale Mediteranei
se înmulțesc neașteptat rădăcinile.

În fuga pentru supraviețuire, în sângele mamei
Marea Neagră şi Marea Mediterană
şi-au dat indisolubil mâna ca să vin-
a fost primul meu zbor de pasăre.

Am rădăcini comune cu marea-
lacrimile căzute, de secole, în apa Mediteranei.
Clopotul cerului sună promițător departe.
În lume sufletele își caută jumătățile pierdute.
La sangre es un pájaro adormecido
en la herida cálida del amanecer;
se despierta saciando su sed con la fuga
en las gotas del perpetuo vuelo.

la memoria de plomo sobre las alas largamente extendidas
rompe con los ojos los pesados cerrojos
en las aguas del Mediterráneo
se multiplican impacientes las raíces.

Huyendo a prisa buscando sobrevivir
en la sangre de mi madre
el Mar Negro y el Mediterráneo se dan la mano
indisolublemente - 
aquel fue mi primer vuelo de pájaro.

Tengo raíces comunes con el mar-
las lágrimas caídas, por siglos, en aguas mediterráneas
la campana del cielo resuena como una promesa a lo lejos. 
En el mundo, las almas buscan sus mitades perdidas.